Галактически шах


Комплект детски шах, в който децата се учат да се ориентират в квадратна мрежа, като търсят кое тяло в кой галактически квадрант се намира и го нанасят на своята галактическа карта (мрежа). Тази игра проверява и познанията на децата за ръкописните букви. eBook PDF Format


лв2.99