ЗНАМОГИКА МЕНТАЛМАТИКА


ЗНАМОГИКА МЕНТАЛМАТИКА

Тук ще ви примамим да надникнете в тайните на математиката и да откриете нейната невероятна красота и смисъл, и заедно: 


  • Ще навлезем в дебрите на менталната математика, т.е. в бързото пресмятане наум с помощта на хитроумни трикове. Ще се учим да мислим рационално и да изграждаме стратегии. И не само… 


  • Ще се върнем в древен Китай, където хората са смятали с абакус. Японците оценили достойнствата на сметалото, опростили го и измислили формули, с помощта на които може лесно, бързо и дори въображаемо (като си представят действията наум) да пресмятат огромни числа. Ментална аритметика се изучава и днес, при това не само в Азия. Ще познаете ли защо? 


  • Ще се върнем с машината на времето още по-назад - във времената на ведическата математика в Индия и ще открием корените на най-важното човешко познание. Това се казва предизвикателство!


  • Ще опознаем математическата логика и нейните приложения, които ще ни отведат далеч в бъдещето… Разбира се, всяко нещо по реда си…