ЗНАМОГИКА ЛИНГВА


ЗНАМОГИКА ЛИНГВА
  • Мнемониката - изкуството на бързото и трайно запаметяване, е изключително вълнуваща тема, особено във времето на информационно претоварване. Тя е свързана с невропластичността и изграждането на нагласа за растеж и развитие, без значение от възрастта, училищната успеваемост (която често подвежда и не дава адекватна преценка за истинските способности и възможности на един човек), пола, народността и каквито и други човешки различия да съществуват под слънцето.
  • Тук ще навлезем в доскоро terra incognita на владеенето на много езици. Как? Ще научим защо това не е запазен периметър само на надарени с изключителна памет хора, а е въпрос на умения, техники и самодисциплина.
  • Вероятно сте чували да се говори за бързопис и скоростно четене. Тези умения също са напълно постижими, ако владеете съответните техники и си изградите подходящата нагласа и рефлексия.  
  • Защо е нужно и важно да пишем ръкописно? Вероятно защото тази дейност развива мозъка. И това е доказано от съвременните психологически изследвания. Как и защо ще разберете тук.
  • Тук ще навлезем и в царството на толкова примамливото творческо писане. То също не е запазена марка само за писатели. Колко от вас още от ранна възраст не са пожелавали да изложат мислите и чувствата си, наблюденията и преживяванията си на хартия (също на таблета или лаптопа)? Воденето на дневник е човешка практика, известна от дълбока древност. Но не е само това. Има деца, които едва-що хванали молива и започнали да пишат печатно (дори и с грешки), правят първи творчески експерименти. Огънчето на творческото писане гори във всеки от нас още от невръстна възраст. Някои правят литературни опити, а други - математически (пишат код). Да, математиката също е творческа област. София Ковалевска, една от известните жени математици в историята, казва: "Математикът трябва да е поет по душа."  Това са думи прозрения, отправени вероятно за нашето време, когато кодирането се превръща във все по-разпространено умение. Да, това е творческо умение. Да, това също е писане. 

И още много други интересни теми ще намерите тук, в статиите на Знамогика Лингва.