Можем ли да четем?


На такъв въпрос някои ще се засмеят снизходително (че кой не знае да чете?!), други ще отговорят утвърдително веднага, защото всички сме задължени да ходим на училище, там се учим да четем и пишем, някак автоматично преминаваме от клас в клас, завършваме конвейерно средно образование, приемат ни като на магия в някакъв ВУЗ. За един университет се предполага, че четенето е повече от необходимост - без него не би трябвало да можеш да станеш специалист, да вземеш диплома... 

Да, ама не. Оказва се, че на много от изчитащите текст не им "светва крушката" за какво по същество става дума в него. С други думи, много от автоматично четящите не се замислят в дълбочина над прочетеното, не умеят да анализират информацията в текста и тя бързо избледнява и се изтрива съвсем (естествена характеристика на кратковременната памет). Тоест, не е направена връзка между прочетеното и вече съществуващото в дълготрайната човешка памет. Не се прави аналогия, не се търсят връзки между току-що прочетеното, ако въобще е схванато значението му и вече наличната информация в съзнанието на човека, независимо дали това е личен опит, синтезирани заключения или знакови (о)значения.  

И друго, колко от наученото в училище или университета се помни за дълго? Може би единствено ако става дума за специфична област, която не спирате да практикувате и в която се усъвършенствате непрекъснато. Но дори и тогава, колко от вас се оплакват, че наученото бързо се забравя и се налага да правят непрекъснато справки в специализираната литература или различни бази данни, за да са сигурни, че не грешат?

Ако действително можем да четем, би трябвало да можем да разбираме в дълбочина казаното, да търсим в съзнанието си аналогии, асоциации, практическа опитност в съответната област, да правим заключения и изводи, за да може да съхраним получената информация и тя да има смисъл за нас, с други думи, да не е баластна, а продуктивна. 

И още нещо. Колко можем да прочетем и асимилираме за определено време? Тоест, с каква скорост четем, колко време можем да четем концентрирано и ангажирано с информацията в текста? Каква част от нея помним след прочитането? За колко време?

Това са все въпроси, които все повече поставят под съмнение нашата твърда увереност, че наистина можем да четем. Защото ако наистина можем, би трябвало да научаваме много от прочетеното (ако то е смислено и важно за нас, разбира се). 

Колко от вас са се питали, дали не съществува система, която да помага за бързото и дълготрайно запомняне на факти, данни, въобще на полезна информация? И дори сигурно са търсили техники за усъвършенстване на тази способност. Ако сте в тази категория хора, които се замислят, а не отговарят автоматично на привидно прости въпроси, ако не спирате да търсите начини да се самоусъвършенстване и този проблем не ви е чужд, това значи, че сте от хората с нагласа за развитие и растеж. И със сигурност сте попаднали на вярното място тук и сега. В Знамогика Лингва ще предложим на вниманието ви различни мнемонически техники, с които да ви помогнем да подобрите значително своя процес на четене, запомняне и научаване.