Знаете ли, че...? #математика


Как да повишим детската когнитивна интелигентност, без да "пренапрягаме пружината" или да демотивираме децата и да ги обезсърчим, както и без да ги лишаваме от тяхната собствена познавателна инициатива и любознателност?

Прочетете още  

" Книгата на природата е написана на езика на математиката" - така казва Галилей. Възможно ли е всичко в света, който познаваме, да е изградено на математически закони? А ние самите?

Прочетете още