Знаете ли, че...?


Дигиталните ресурси отдавна се използват от учители и родители по цял свят. Нещо повече, те са естествена и неотменна част от процеса на обучение в училище (в т.ч. от 5-годишна възраст нагоре, а в някои страни и по-рано) и вкъщи. Е-книгите (е-учебниците и образователните е-ресурси въобще) може да се ползват дигитално както индивидуално, така и за цял клас или група. Pdf-файловете са най-разпространеният и удобен дигитален формат. Ето няколко възможности за работа с тях (освен класическото принтиране)

Прочетете още  

Напоследък ни са наложи да опитаме какво е да работиш от къщи и се оказа, че това, което преди ни изглеждаше голямо предимство, всъщност си има своите негативи и пасиви. Тук ще разгледаме някои плюсове и минуси на тази наложена ни от обстоятелствата ситуация.

Прочетете още  

Баба Марта бързала, мартенички вързала: морави, зелени, бели и червени. Първом на гората — да листят листата. И да дойдат всичките: щъркелите, птичките, първият певец, Косер хубавец. После на градините — да цъфтят гиргините и латинки алени, и божури шарени. Ябълки да зреят, круши да жълтеят. А пък на дечицата върза на ръчицата мартеници чудни със ресни червени. да са ранобудни, да растат засмени. (Йордан Стубел)

Прочетете още  

Да можеш да учиш - това е безценна способност. Как да формираме качеството "обучаемост" и какво означава то днес?

Прочетете още  

Съществуват две основни теории за когнитивната функция на мозъка. Първата поддържа идеята за модулна специализация на части от мозъка, т.е. има зони, които отговарят за определена функция. Според другата теория, процесите в мозъка са доста по-сложни и интерактивни, което означава, че отделните зони в мозъка са по-скоро функционално взаимосвързани, отколкото специализирани. Ляво - дясно или нещо повече?

Прочетете още  

Как да повишим детската когнитивна интелигентност, без да "пренапрягаме пружината" или да демотивираме децата и да ги обезсърчим, както и без да ги лишаваме от тяхната собствена познавателна инициатива и любознателност?

Прочетете още  

Знаете ли, че социално-емоционалното развитие на детето повишава неговата когнитивна интелигентност? Тук ще научите 7 стратегии за това...

Прочетете още  

Знаете ли, че 4-дневната работна седмица всъщност вече не е утопия. Проведените в няколко компании експерименти с такова работно време, без това да се отрази на заплащането на труда, довели до изключително обнадеждаващи резултати.

Прочетете още  

" Книгата на природата е написана на езика на математиката" - така казва Галилей. Възможно ли е всичко в света, който познаваме, да е изградено на математически закони? А ние самите?

Прочетете още