Гео


Земята е планетата, която добронамерено и щедро ни е приютила. Дали ние, като нейни обитатели, осъзнаваме своето място, и дали се грижим за нея? Как нашите предци са гледали на своето място в природата? Що е то отговорно поведение и устойчиво развитие? По тези въпроси ще споделим мисли и факти, и ще поразсъждаваме.

Прочетете още

Гората е едно съобщество, в което се води интелигентен и смислен живот. Дърветата са живи същества и имат свой език, чрез който общуват помежду си и си помагат. Как се случва това? Какво всъщност (не) знаем за дърветата?

Прочетете още

"Природата не се нуждае от хора. Хората се нуждаят от природата." Много известни имена дават гласовете си, за да озвучат посланията на природата, които мнозина изглежда все още не чуват и не проумяват. Дано преведените по такъв начин послания бъдат разбрани.

Прочетете още